Pokoj v duši

 

Po svete behá milóny ľudí, každý sa z nás sa niečím líši, má iné predstavy, hodnoty, skúsenosti ako aj životné osudy. Niekto je šťastný, ak má veľa priateľov, niekto zase na dovolenke, iný ak vyhrá lotto a niekto ak si v zdraví užíva svoju rodinu. Tá odlišnosť robí svet a naše životy zaujímavými, máme lepšie dni, ale aj horšie, ktoré sú ovplyvňované práve ľuďmi, ich rozhodnutiami a správaním. 

Vždy som snažila pochopiť každého zmýšľanie, dôvody, príčiny, konania, ako aj rozhodnutia, či chceme či nie, v ulite sa žiť nedá denne sa stretávame s ľuďmi, spoznávame ich, načúvame ich osudom a do istej miery zasahujú do našich životov, hoci ich nemusíme vôbec poznať, snažíme sa udržovať dobré vzťahy. Ale je tu vždy aj skupina ľudí, ktorej veríme, podporujeme sa navzájom, máme sa radi, prehlbujeme priateľstvo a sme si nápomocní v ťažkých chvíľach. 

Mám rada nové stretnutia, priateľov, spoločné chvíle s nimi, ale do istej miery som najradšej keď nemusím nikoho riešiť, žjem si svoju bublinu, užívam rodinu, trávim s nimi pokojné chvíle a nedám sa oberať o tento pre mňa vzácny čas. Život by nebol životom, kedy by všetko išlo podľa našich predstáv, niekedy prichádzajú situácie, ktoré s nechuťou musíme riešiť a narúšajú našu zaužívanú pohodu. Čakáme na deň, kedy to skončí, my sa presunieme tam kde sme boli a mávneme nad spomienkami rukov, ktoré časom prepadnú do zabudnutia.

Čakáme na jediné - pokoj v duši, ktorý v danej chvíli nevieme či vôbec príde a kedy. Dni sú nekonečne, nemáme chuť sa ani postaviť z postele, hľadáme riešenia, ktoré v danej situácii prídu ako neriešitelné. Samozrejme, že vždy riešenie existuje, čím skôr si to uvedomíme a začneme veriť v seba samého, tým skôr to príde. Učíme sa celý život, prichádzajú prekážky, výhry aj prehry, na záver si však nesieme so sebou ponaučenie, skúsenosť a novú vedomosť, ktorú sa snažíme už nikdy viac nezopakovať a naučiť to aj naše deti.

Niekedy je toho viac, inokedy menej, ale prajeme vám, aby ste si život užívali bez starostí, mali viac radostí a hlavne pokoj v duši, lebo ten lieči naše rany. <3